ICTO bij ICT Services

Het ICT en Onderwijsteam van ICT Services stimuleert, ondersteunt en coördineert de toepassing van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam.

Advies en ondersteuning bij ICT in het Onderwijs

ICTS wil docenten en onderzoekers adviseren en ondersteunen bij het gebruik van elektronische middelen en nieuwe media in hun onderwijs en onderzoek. Het team van ICTO-medewerkers staat docenten, onderzoekers, beleidsmedewerkers en facultaire ICTO-medewerkers daarin met raad en daad bij.

Dit gebeurt onder andere door:

  • advies en ondersteuning te verlenen op technisch en onderwijskundig gebied;
  • implementatietrajecten te begeleiden van nieuwe programma's en diensten zoals bijvoorbeeld het onderwijsevaluatiesysteem 'EVASYS';
  • kennis uit te breiden door studiedagen, workshops, trainingen, publicaties en presentaties;
  • samen te werken en kennis uit te wisselen met faculteiten, zoals bij het ICTO – platform;
  • innovatieve projecten te initiëren en scholingsprogramma’s op te zetten voor docenten, zoals bij de dienst Elektronisch Toetsen en de daarmee verbonden projecten Proeve I en II;
  • trainingen te geven in het gebruik van de Elektronische Leeromgeving en andere onderwijsapplicaties;

Coördinatie ICTO-fondsprojecten en Grassrootsprojecten

Het ICTO-team coördineert en begeleidt de lopende projectenronde van het Universitaire ICTO-fonds en de Grassrootsprojecten van de Programmaraad ICT en Onderwijs. Informatie over nieuwe aanvraagprocedures en toekenningen vindt u bij Programmaraad.

Het ICTO-team

Het ICTO-team bestaat uit een team van medewerkers. Wilt u meer weten over ICTO? Neem contact op met een van de leden van het team.

Functioneel beheer Blackboard

Functioneel beheer zorgt dat de Elektronische Leeromgeving Blackboard goed werkt en geüpdatet wordt.

Functioneel beheer omvat de ondersteuning van en afstemming met de course administrators betreffende de dagelijkse gang van onderwijs en samenwerking en de goede afhandeling van storingen en vragen. Functioneel beheer begeleidt de wijzigingen, zowel correcties als vernieuwingen, vanaf het opkomen van de wens of noodzaak, via de financiering tot en met de implementatie. Ook verzorgt functioneel beheer de kwantitatieve evaluatie van het gebruik van Blackboard.

Docenten en studenten kunnen op de Blackboardsites informatie vinden over het gebruik van Blackboard, zoals handleidingen, tips en FAQ’s.

Gepubliceerd door  ICT Services

28 september 2016