Trainingen en workshops

Het ICTO-team van ICT Services kan op aanvraag diverse trainingen en workshops verzorgen.

Blackboard

Voorheen werden er eens per twee maanden basistrainingen Blackboard van twee dagdelen gegeven. Inmiddels is hier minder behoefte aan. Daarom biedt het ICTO-team de mogelijkheid om voor kleine groepen in overleg de inhoud van een korte training te bepalen. Ook individuele training is in bepaalde gevallen mogelijk. Naast de basiskennis van Blackboard kunnen onderwerpen als Toetsen, Early Warning System, Performance Dashboard en gebruik van multimedia aan de orde komen.

UvA ClipMaker

Met UvA ClipMaker kunnen docenten zelf onderwijsclips maken die via  de webcollegeportal worden gepubliceerd. Voorlopig is deze dienst nog in een pilotfase, totdat alle UvA werkplekken aan de systeemeisen (Windows 7 of OS 10.8) voldoen. (Uiterlijk april 2014). Docenten die al apparatuur hebben die voldoet kunnen gebruikmaken van UvA ClipMaker.

ICTO biedt workshops aan waarin docenten vertrouwd worden gemaakt met de software en het hele proces van opnemen, bewerken en publiceren van de clips. Didactische tips en mogelijkheden komen in deze workshops ook aan de orde. 

QuestionMark Perception

QuestionMark Perception  is een van de software-pakketten binnen het UvA toetslandschap.  Docenten die meer willen doen met QuestionMark Perception kunnen via ICTO een workshop aanvragen. Hierin worden onderwerpen behandeld als de mogelijke vraagtypen van QMP,  werken met QuestionMark Live, samenstellen van toetsen en de QMP werkprocessen. Ook is er aandacht voor de didactische implicaties van digitaal toetsen.

Specifieke trainingen

ICTO wordt regelmatig ingeschakeld bij trainingen voor specifieke doelgroepen, zoals Hippo-trainingen voor webredacteuren en UvA Q trainingen voor medewerkers onderwijskwaliteit. 

Meer informatie?

ODG/ICTS

23 september 2014